Mieli Państwo wypadek drogowy na skuterze?

Jako kierowca motoroweru lub skutera są Państwo bardzo narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kiedy biorą Państwo udział w wypadku, szkoda może okazać się być znacząca. W następstwie wypadku drogowego mogą Państwo doznać rożnego rodzaju obrażeń. Obejmują one przykładowo whiplash, uraz mózgu, złamania, stłuczenia oraz obrażenia twarzy.

Motocykliści i kierowcy skuterów podlegają normalnym zasadom prawa dowodowego. Oznacza to, że muszą Państwo podbudować dowodami swoje roszczenie o odszkodowanie. Muszą Państwo zatem udowodnić, że wina za wypadek nie leży po Państwa stronie, ale po stronie przeciwnej, czy też stronie odpowiedzialnej. Wskazana jest zatem fachowa pomoc. 

🍪 Je cookies zijn niet geaccepteerd

Op deze plaats wordt normaal een dynamische element getoond, zoals bijvoorbeeld een video. Omdat je cookies niet geaccepteerd hebt, kunnen we dat helaas (nog) niet doen. Accepteer snel alle cookies onderaan in de cookiemelding of op onze cookiepagina.

Wypadek na skuterze z powodu złej nawierzchni drogi?

Jako motorowerzysta lub kierowca skutera mają Państwo czasami do czynienia ze złą nawierzchnią dróg. Jeżeli doznają Państwo wypadku z powodu złej nawierzchni drogi, to mogą Państwo pociągnąć do odpowiedzialności zarządcę dróg. Zarządca dróg musi zapewnić Państwu, jako motorowerzyście  lub kierowcy skutera, bezpiecznie przemieszczanie się po drodze. W przypadku obrażeń powstałych w wyniku pękniętej powierzchni jezdni, mają Państwo prawo do odszkodowania pod warunkiem, iż będziemy w stanie udowodnić, że mowa jest o sytuacji niebezpiecznej.

Czy chcą Państwo w ciągu 1 dnia dowiedzieć się do czego mają prawo?

Opowiedz nam swoją historię

Jakie szkody i obrażenia cielesne będą rekompensowane?

Zazwyczaj będą musieli Państwo udowodnić, że strona przeciwna popełniła błąd w ruchu drogowym. Strona przeciwna, która popełniła błąd w ruchu drogowym jest prawnie odpowiedzialna i musi zrekompensować szkodę powstałą w następstwie wypadku.

Oprócz winy dotyczącej spowodowania wypadku, będą Państwo musieli udowodnić również, że poniesiona szkoda jest następstwem wypadku. Określa się to mianem związku przyczynowego i można go udowodnić w przypadku szkody materialnej.

W przypadku szkód niematerialnych lub obrażeń cielesnych jest to często nieco trudniejsze. Jednak jeżeli chodzi o złamania kości, stłuczenia i whiplash może to zostać stwierdzone przez lekarza. Jurilex Letselschade może w Państwa imieniu zwrócić się z prośbą do lekarza o dostarczenie dowodów medycznych z tym związanych.

Szkody materialne

W przypadku obrażeń istnieją 2 rodzaje odszkodowań; odszkodowanie materialne i niematerialne. Odszkodowanie materialne obejmuje wszystkie szkody, które można bezpośrednio wyrazić w pieniądzach. Prosimy wziąć pod uwagę następujące:

 • Utrata dochodów lub utrata zdolności zarobkowania będąca następstwem niezdolności do wykonywania pracy
 • Koszty szpitalne
 • Koszty leczenia
 • Koszty rehabilitacji
 • Koszty podroży
 • Koszty telefoniczne i koszty wysyłek
 • (dodatkowe) koszty procesu sądowego

Szkody niematerialne

Oprócz odszkodowania za szkody materialne mają Państwo także prawo do odszkodowania za szkodę niematerialną. Szkoda niematerialna jest szkodą, której nie da się wyrazić w pieniądzach. Odszkodowanie za szkodę niematerialną określane jest także mianem smartengeld. Przy szkodzie niematerialnej należy wziąć pod uwagę przykładowo trwałe dolegliwości fizyczne i psychiczne oraz ograniczenia, jak chociażby ból, cierpienie lub utrata radości życia.

Czy chcą Państwo natychmiast dowiedzieć się, czy mają prawo do odszkodowania? Prosimy zatem wypełnić formularz.

Potrzebna pomoc prawna po wypadku na skuterze?

Jurilex Letselschade oferuje natychmiastową i bezpłatną pomoc prawną po wypadku drogowym. Jeżeli mowa jest o trzeciej stronie odpowiedzialnej, wówczas istnieje możliwość odzyskania szkody będącej następstwem wypadku od niniejszej strony odpowiedzialnej. Strona odpowiedzialna zapłaci odszkodowanie i koszty prawne. W prawie zostało określone to, że jeżeli ponieśli Państwo szkodę z winy innej osoby, to ta osoba ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Obejmuje to również (uzasadnione) koszty prawne poniesione w celu dochodzenia odszkodowania.

Nasze koszty zostaną zatem opłacone przez odpowiedzialną stronę (przeciwną). Nie odbywa się to kosztem wysokości Państwa odszkodowania. Nasze koszty deklarujemy bezpośrednio u odpowiedzialnej strony przeciwnej. Nigdy zatem nie otrzymają Państwo od nas faktury.

Prosimy o kontakt z naszymi ekspertami na następujący numer telefonu: +31 625361639 lub wypełnić znajdujący się poniżej formularz. Otrzymają Państwo w ciągu 1 dnia roboczego e-mail mówiący o tym, co możemy dla Państwa zrobić. Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach. Na zakończenie zaś otrzymają Państwo wypłatę odszkodowania.

W jaki sposób udzielimy Państwu pomocy?

 1. Prosimy o opowiedzenie swojej historii

  Dzwoniąc do naszych ekspertów na numer telefonu: +31 6 25361639 lub wypełnić znajdujący się poniżej formularz.

 2. Oszacujemy Państwa szanse
  Otrzymają Państwo w ciągu 1 dnia roboczego e-mail mówiący o tym, co możemy dla Państwa zrobić.
 3. Podjecie przez Państwa decyzji o dalszej współpracy z nami
  Czy możemy dla Państwa bezpłatnie zając się roszczeniem o odszkodowanie? Prosimy o wydanie nam zgody.
 4. Wszystko zostanie przez nas uregulowane
  Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach. Na zakończenie zaś otrzymają Państwo wypłatę odszkodowania.

Zgłoszenie szkody w ciągu 1 minuty!

 1. Prosimy o zgłoszenie szkody przez +31 625361639 lub bezpośrednio tutaj.
 2. Nasi eksperci natychmiast ocenią możliwość uzyskania odszkodowania dla Państwa. Od razu będą Państwo wiedzieć, na czym stoją.

Czy masz jakieś pytania?

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem: Tłumacz języka polskiego, pani Christina Lenart.

Formularz zgłoszenia szkody

Prosimy o kontakt z naszym tłumaczem języka polskiego, panią Christina Lenart pod następujący numer telefonu: +31 625361639, lub wypełnić znajdujący się poniżej formularz.

Kontakt Jurilex Letselschade

W celu natychmiastowego zgłoszenia obrażenia prosimy o wypełnienie formularza!

Co dzieje się po złożeniu przeze mnie meldunku o szkodzie?

 • Jeżeli Państwa szkoda możliwa jest do odzyskania, wówczas będziemy starać się o najbardziej sprawiedliwe odszkodowanie dla Państwa. Stanowi to jedną z naszych zalet.
 • Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach w prowadzeniu prawy.
 • Po rozstrzygnięciu sprawy otrzymają Państwo wypłatę swojego odszkodowania. Nasze koszty zostaną zapłacone przez stronę przeciwną. Państwo zatem nic nam nie płacą.