Mieli Państwo wypadek drogowy na motocyklu?

Jako motocyklista są Państwo bardzo narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nie posiadają Państwo bowiem (fizycznej) ochrony, jaką posiada kierowca samochodu. Niestety, ale czasami dochodzi jednak do wypadku. Jeżeli jako motocyklista uczestniczą Państwo w wypadku drogowym, ryzyko odniesienia obrażeń cielesnych jest bardzo duże. Prosimy wziąć pod uwagę przykładowo whiplash, uraz mózgu, złamania, stłuczenia oraz obrażenia twarzy.

🍪 Je cookies zijn niet geaccepteerd

Op deze plaats wordt normaal een dynamische element getoond, zoals bijvoorbeeld een video. Omdat je cookies niet geaccepteerd hebt, kunnen we dat helaas (nog) niet doen. Accepteer snel alle cookies onderaan in de cookiemelding of op onze cookiepagina.

Rodzaje odszkodowań po wypadku motocyklowym

W przypadku obrażeń istnieją 2 rodzaje odszkodowań; odszkodowanie materialne i niematerialne. Odszkodowanie materialne obejmuje wszystkie szkody, które można bezpośrednio wyrazić w pieniądzach. Prosimy wziąć pod uwagę następujące:

• Utrata dochodów lub utrata zdolności zarobkowania będąca następstwem niezdolności do wykonywania pracy
• Koszty szpitalne
• Koszty leczenia
• Koszty rehabilitacji
• Koszty podroży
• Koszty telefoniczne i koszty wysyłek
• (dodatkowe) koszty procesu sądowego

Oprócz odszkodowania za szkody materialne mają Państwo prawo również do odszkodowania za szkodę niematerialną. Szkoda niematerialna jest szkodą, której nie da się wyrazić w pieniądzach. Należy tutaj wziąć pod uwagę przykładowo trwałe dolegliwości fizyczne i psychiczne oraz ograniczenia. Odszkodowanie za szkodę niematerialną określane jest także mianem smartengeld. Szkody niematerialne obejmują wszystkie szkody, których nie można wyrazić bezpośrednio w pieniądzach, takie jak:

• cierpienie
• ból
• utrata radości życia

Czy chcą Państwo w ciągu 1 dnia dowiedzieć się do czego mają prawo?

Opowiedz nam swoją historię

Czy strona przeciwna jest odpowiedzialna za Państwa szkodę?

Motocykliści podlegają normalnym zasadom prawa dowodowego. Jako motocyklista będą Państwo musieli udowodnić, że wypadek nie powstał z Państwa winy. Strona przeciwna, która popełniła błąd w ruchu drogowym, ponosi odpowiedzialność prawną i musi zrekompensować Państwa szkodę powstałą w wyniku wypadku motocyklowego. Przykłady błędów w ruchu drogowym w wypadkach motocyklowych to miedzy innymi: błąd dotyczący pierwszeństwa, nieoczekiwany manewr, zachowanie zbyt malej odległości, nagłe skręcanie, wyjazd i zjazd oraz przekroczenie prędkości.

Oprócz winy wypadku będą Państwo musieli także udowodnić, że poniesiona przez Państwa szkoda jest następstwem niniejszego wypadku. Określa się to mianem ´´związku przyczynowego´´ i często jest on łatwy do udowodnienia w przypadku szkód materialnych. Również lekarz może ustalić, czy doszło do obrażeń cielesnych takich jak złamanie lub stłuczenie. Możemy w Państwa imieniu zwrócić się do lekarza o otrzymanie niniejszych materiałów dowodowych. W przypadku szkód niematerialnych jest często trudniej ustalić związek przyczynowy.

Czy chcą Państwo natychmiast dowiedzieć się, czy mają prawo do odszkodowania? Prosimy o wypełnienie formularza.

Co możemy zrobić dla Państwa po wypadku motocyklowym?

Jurilex Letselschade oferuje natychmiastową i bezpłatną pomoc prawną po wypadku motocyklowym. Jeżeli mowa jest o odpowiedzialnej stronie trzeciej, wówczas istnieje możliwość odzyskania szkody jako następstwo wypadku od tej strony odpowiedzialnej. Strona odpowiedzialna zapłaci odszkodowanie i koszty prawne. Prawo określa mianowicie, że jeżeli ponoszą Państwo szkodę z winny innej osoby, to ta osoba ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Dotyczy to również (uzasadnionych) kosztów prawnych, które należy ponieść w celu dochodzenia odszkodowania. Nasze koszty pokrywa zatem strona odpowiedzialna (przeciwna). Nie odbywa się to kosztem wysokości Państwa odszkodowania.

Nasze koszty deklarujemy bezpośrednio u strony odpowiedzialnej. Nigdy nie otrzymają Państwo od nas faktury. Prosimy o kontakt z naszymi ekspertami dzwoniąc pod na następujący numer telefonu: +31 625361639 lub o wypełnienie znajdującego się poniżej formularza.

Otrzymają Państwo w ciągu 1 dnia roboczego e-mail mówiący o tym, co możemy dla Państwa zrobić.
Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach. Na zakończenie zaś otrzymają Państwo wypłatę odszkodowania.

W jaki sposób udzielimy Państwu pomocy?

 1. Prosimy o opowiedzenie swojej historii

  Dzwoniąc do naszych ekspertów na numer telefonu: +31 625361639 lub wypełnić znajdujący się poniżej formularz.

 2. Oszacujemy Państwa szanse

  Otrzymają Państwo w ciągu 1 dnia roboczego e-mail mówiący o tym, co możemy dla Państwa zrobić.

 3. Podjecie przez Państwa decyzji o dalszej współpracy z nami

  Czy możemy dla Państwa bezpłatnie zając się roszczeniem o odszkodowanie? Prosimy o wydanie nam zgody.

 4. Wszystko zostanie przez nas uregulowane

  Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach. Na zakończenie zaś otrzymają Państwo wypłatę odszkodowania.

Zgłoszenie szkody w ciągu 1 minuty!

 1. Prosimy o zgłoszenie szkody przez +31 625361639 lub bezpośrednio tutaj.
 2. Nasi eksperci natychmiast ocenią możliwość uzyskania odszkodowania dla Państwa. Od razu będą Państwo wiedzieć, na czym stoją.

Czy masz jakieś pytania?

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem: Tłumacz języka polskiego, pani Christina Lenart.

Formularz zgłoszenia szkody

Prosimy o kontakt z naszym tłumaczem języka polskiego, panią Christina Lenart pod następujący numer telefonu: +31 625361639, lub wypełnić znajdujący się poniżej formularz.

Kontakt Jurilex Letselschade

W celu natychmiastowego zgłoszenia obrażenia prosimy o wypełnienie formularza!

Co dzieje się po złożeniu przeze mnie meldunku o szkodzie?

 • Jeżeli Państwa szkoda możliwa jest do odzyskania, wówczas będziemy starać się o najbardziej sprawiedliwe odszkodowanie dla Państwa. Stanowi to jedną z naszych zalet.
 • Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach w prowadzeniu prawy.
 • Po rozstrzygnięciu sprawy otrzymają Państwo wypłatę swojego odszkodowania. Nasze koszty zostaną zapłacone przez stronę przeciwną. Państwo zatem nic nam nie płacą.