Doznali Państwo wypadku drogowego jako pieszy lub rowerzysta?

Jeżeli zostali Państwo jako pieszy lub rowerzysta potrąceni przez pojazd silnikowy, odpowiedzialność za szkodę ponosi właściciel lub użytkownik niniejszego pojazdu silnikowego. Rowerzyści i piesi podczas potrącenia (wypadek rowerowy) przez pojazd silnikowy są chronieni przez Holenderskie Prawo o Ruchu Drogowym. Wszelkie szkody, jakie ponieśli Państwo podczas wypadku rowerowego, jak chociażby uszkodzenie roweru i obrażenia, zostaną zapłacone przez ubezpieczyciela strony przeciwnej.

Jeżeli chcę Państwo ubiegać się o odszkodowanie, wówczas muszą Państwo postawić stronie przeciwnej zarzut odpowiedzialności. W przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych rozsądnym jest włączyć do sprawy biuro odszkodowawcze lub specjalistę. Specjaliści do spraw obrażeń z Jurilex Letselschade udzielą porady w sprawie odszkodowania, pomogą przy postawieniu zarzutu odpowiedzialności, zajmą się w pełni komunikacją i wymianą korespondencji ze stroną przeciwną oraz odzyskają dla Państwa poniesione szkody.

🍪 Je cookies zijn niet geaccepteerd

Op deze plaats wordt normaal een dynamische element getoond, zoals bijvoorbeeld een video. Omdat je cookies niet geaccepteerd hebt, kunnen we dat helaas (nog) niet doen. Accepteer snel alle cookies onderaan in de cookiemelding of op onze cookiepagina.

Potrącenie pieszego lub rowerzysty przez samochód

Jeżeli jako pieszy lub rowerzysta zostaną Państwo potraceni przez samochód na drodze publicznej, właściciel lub użytkownik silniejszego pojazdu drogowego (pojazdu silnikowego) jest w 100 % odpowiedzialny za szkodę. Istnieją pewne sytuacje, w których mogą być zastosowane odstępstwa od tego:

• W przypadku, kiedy właściciel pojazdu silnikowego może udowodnić działanie siły wyższej
• W przypadku, kiedy jest mowa o winie własnej poszkodowanego (rowerzysty/pieszego)

Jeżeli właściciel pojazdu silnikowego nie jest w stanie udowodnić działania siły wyższej, zaś rowerzysta lub pieszy nie ponosi winy własnej za wypadek, wówczas właściciel pojazdu silnikowego musi zrekompensować w 100% poniesione szkody.

Czy chcą Państwo w ciągu 1 dnia dowiedzieć się do czego mają prawo?

Opowiedz nam swoją historię

Odszkodowanie w przypadku winy własnej rowerzysty

Mowa o winie własnej rowerzysty jest wtedy, kiedy wypadek rowerowy jest częściowo spowodowany zachowaniem rowerzysty na drodze, jak chociażby jazda na czerwonym świetle lub jazda rowerem bez świateł wieczorem. Warunkiem jest jednak to, że rowerzysta musi mieć ukończone przynajmniej 14 lat. Jeżeli mowa jest o winie własnej rowerzysty, to rowerzysta otrzyma mimo wszystko przynajmniej 50 % wynagrodzenia szkody. Właściciel samochodu będzie musiał wówczas zrekompensować przynajmniej 50 % poniesionych szkód. Dzieci poniżej 14 roku życia, które uległy wypadkowi w wyniku potrącenia przez samochód, motocykl lub skuter, zawsze mają prawo do pełnego odszkodowania (100%). Także wtedy, jeżeli same są winne powstania wypadku.

Siła wyższa

Kierowca pojazdu silnikowego jedynie w przypadku działania siły wyższej nie ponosi odpowiedzialności za szkodę rowerzysty/pieszego. W przypadku działania siły wyższej kierowca pojazdu silnikowego musi udowodnić, że nie można było zapobiec wypadkowi oraz, że nie można go za nic obwinić. W praktyce jest to bardzo trudne do udowodnienia, ponieważ kierowca zawsze musi brać pod uwagę nieprzewidziane i nieoczekiwane zachowanie rowerzysty lub pieszego.

O co mogę ubiegać się przy odszkodowaniu?

Według prawa holenderskiego wszelkie szkody powstałe w wyniku wypadku rowerowego, za który odpowiedzialna jest inna osoba, muszą zostać zrekompensowane przez stronę odpowiedzialną. Rozróżnia się tutaj szkody materialne i niematerialne.

Odszkodowanie za szkody materialne

Szkody materialne to wszelkie szkody, które można wycenić w pieniądzach, takie jak:

 • utrata dochodów lub utrata zdolności zarobkowania będąca następstwem niezdolności do wykonywania pracy
 • koszty szpitalne
 • koszty rehabilitacji
 • koszty podroży
 • koszty telefoniczne i koszty wysyłek
 • (dodatkowe) koszty procesu sądowego
 • odszkodowanie za szkody niematerialne

Odszkodowanie za szkody niematerialne

Odszkodowanie za szkody niematerialne określane jest mianem odszkodowania moralnego. Szkody niematerialne obejmują wszelkie szkody niematerialne pod względem finansowym, takie jak:

 • cierpienie
 • ból
 • utrata radości życia

Bezpłatna pomoc prawna po wypadku drogowym

Jurilex Letselschade oferuje natychmiastową i bezpłatną pomoc prawną po wypadku drogowym. Jeżeli istnieje odpowiedzialna strona trzecia, wówczas jest możliwość odzyskania szkody w wyniku wypadku od tej właśnie strony odpowiedzialnej. Strona odpowiedzialna zapłaci odszkodowanie i koszty prawne. Prawo mówi o tym, że jeżeli poniosą Państwo szkodę z winy innej osoby, wówczas osoba ta ponosi odpowiedzialność za poniesioną szkodę. Obejmuje to także (uzasadnione) koszty prawne, które należy ponieść w celu dochodzenia odszkodowania. Nasze koszty zostaną zatem pokryte przez stronę odpowiedzialną (przeciwną). Nie odbywa się to kosztem wysokości Państwa odszkodowania. Nasze koszty deklarujemy bezpośrednio u odpowiedzialnej strony przeciwnej. Nigdy zatem nie otrzymają Państwo od nas faktury.

Odszkodowanie

Padli Państwo ofiarą wypadku drogowego i chcą Państwo dowiedzieć się, czy mają prawo do odszkodowania za poniesione obrażenia? Prosimy o kontakt z nami bez zobowiązań. Mogą Państwo pozostawić swoje dane wypełniając formularz kontaktowy zamieszczony na dole strony lub zadzwonić pod numer telefonu: +31 6 25361639.

W jaki sposób udzielimy Państwu pomocy?

 1. Prosimy o opowiedzenie swojej historii

  Dzwoniąc do naszych ekspertów na numer telefonu: +31 6 25361639 lub wypełnić znajdujący się poniżej formularz.

 2. Oszacujemy Państwa szanse

  Otrzymają Państwo w ciągu 1 dnia roboczego e-mail mówiący o tym, co możemy dla Państwa zrobić.

 3. Podjecie przez Państwa decyzji o dalszej współpracy z nami

  Czy możemy dla Państwa bezpłatnie zając się roszczeniem o odszkodowanie? Prosimy o wydanie nam zgody.

 4. Wszystko zostanie przez nas uregulowane

  Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach. Na zakończenie zaś otrzymają Państwo wypłatę odszkodowania.

Zgłoszenie szkody w ciągu 1 minuty!

 1. Prosimy o zgłoszenie szkody przez +31 6 25361639 lub bezpośrednio tutaj.
 2. Nasi eksperci natychmiast ocenią możliwość uzyskania odszkodowania dla Państwa. Od razu będą Państwo wiedzieć, na czym stoją.

Czy mają Państwo pytania?

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem: Tłumacz języka polskiego, pani Christina Lenart.

Christina Lenart
tel:+31 6 25361639
c.lenart@jurilex.pl

Formularz zgłoszenia szkody

Prosimy o kontakt z naszym tłumaczem języka polskiego, panią Christina Lenart pod następujący numer telefonu: +31 6 25361639, lub wypełnić znajdujący się poniżej formularz.

Kontakt Jurilex Letselschade

W celu natychmiastowego zgłoszenia obrażenia prosimy o wypełnienie formularza!

Co dzieje się po złożeniu przeze mnie meldunku o szkodzie?

 • Jeżeli Państwa szkoda możliwa jest do odzyskania, wówczas będziemy starać się o najbardziej sprawiedliwe odszkodowanie dla Państwa. Stanowi to jedną z naszych zalet.
 • Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach w prowadzeniu prawy.
 • Po rozstrzygnięciu sprawy otrzymają Państwo wypłatę swojego odszkodowania. Nasze koszty zostaną zapłacone przez stronę przeciwną. Państwo zatem nic nam nie płacą.