Maarten Schikhof

Już podczas moich studiów prawa niderlandzkiego w Utrecht moje zainteresowanie wzbudził specjalistyczny sektor obrażeń cielesnych. Regularnie brałem udział w sesjach, podczas których poszkodowani po wypadku podejmowali walkę z ubezpieczycielem, który to musiał zrekompensować szkodę wyrządzoną przez ich ubezpieczonego. Często zastanawiałem się, dlaczego właściwie sędzia musiał wydać wyrok w danej sprawie. Zazwyczaj bowiem dyskusja dotyczyła jedynie wysokości kwoty rozsądnej rekompensaty. Oczywiście interes strony płacącej jest inny, niż strony poszkodowanej. Jednak rozsądni ludzie, znający się na rzeczy, powinni być przecież w stanie poradzić sobie z tym na podstawie uzasadnionych argumentów.

Z takim podejściem, po ukończeniu studiów w 1989 roku, podjąłem pracę w tym absorbującym zawodzie. Najpierw pracowałem przez wiele lat dla dużego ubezpieczyciela. Dużo się tam nauczyłem. Składając propozycję jako ekspert obrażeń cielesnych zawsze zastanawiałem się, czy sam byłbym w stanie zaakceptować niniejszą propozycję w sytuacji, gdybym sam lub moi najbliżsi padli ofiarą wypadku. Takie nastawienie działało ogólnie korzystnie. Kiedy później przeszedłem na stronę poszkodowanego wiedziałem, że zawsze będę musiał być gotowy do wysłuchiwania rozsądnych argumentów innych, inaczej bowiem nie będzie można nigdy rozstrzygnąć sprawy. Kontakt osobisty, uczciwe porady oraz branie pod uwagę oczekiwań są bowiem najważniejsze.

Czy oznacza to, że nigdy ´nie uderza się pięścią w stół´, lub też sprawa nie toczy się w sądzie? Oczywiście że tak, ale według mnie tylko wtedy, kiedy służy to interesom klienta.

Od czasu kiedy to sam doznałem fizycznego niedomagania w postaci zawału serca, jeszcze lepiej uświadomiłem sobie znaczenie zdrowego umysłu w zdrowym ciele. Poszkodowani zasługują na wszelką możliwą pomoc, która to pozwala im w jak największym stopniu na wznowienie życia sprzed wypadku. Stanowi to moją osobistą misję, której to chce nadać formę jako przedsiębiorca w Jurilex Letselschade.

Fakt, że także i ja jestem zarejestrowany w NIVRE jako register-ekspert, stanowi gwarancję ciągłego szkolenia!