Jeroen Damen

Po ukończeniu studiów prawniczych na Rijksuniversiteit w Utrecht podjąłem pracę jako specjalista do spraw likwidacji szkód w dużej firmie ubezpieczeniowej. Ponieważ najbardziej odpowiadało mi prowadzenie spraw dotyczących obrażeń cielesnych, zacząłem od dnia 1 stycznia 2000 roku pracować jako ekspert do spraw obrażeń cielesnych u tego samego ubezpieczyciela. Zajmowałem się wypadkami zakładowymi, chorobami zawodowymi, szkodami osób prowadzących własną działalność oraz wypadkami drogowymi.

Ponieważ chciałem zajmować się prowadzeniem spraw dotyczących roszczeń z tytułu obrażeń cielesnych nie tylko zza biurka, ale chciałem mieć także osobisty kontakt z poszkodowanymi, przeniosłem się wraz z dniem 1 stycznia 2007 roku do biura ekspertyz. Jako (starszy) ekspert do spraw obrażeń cielesnych odwiedziłem w okresie 7 lat, w imieniu rożnych ubezpieczycieli, wielu poszkodowanych oraz ich przedstawicieli prawnych. Z biegiem czasu ogarnęło mnie uczucie, że jako przedstawiciel interesów prawnych mogę jeszcze lepiej pomóc poszkodowanym w ustaleniu i odzyskaniu ich odszkodowania. Doprowadziło to do tego, że wraz z dniem 1 marca 2014 roku podjąłem pracę jako przedstawiciel prawny oraz samodzielny przedsiębiorca w Jurilex Letselschade BV.

Ze względu na moje wieloletnie doświadczenie po stronie ubezpieczycieli wiem wystarczająco dużo o sposobie ich myślenia i metodach pracy. Spotkałem się i rozmawiałem również z wieloma różnymi przedstawicielami prawnymi. Dzięki temu zobaczyłem, jak najlepiej jest w fachowy sposób reprezentować interesy poszkodowanych. Jestem przekonany, że stanowi to zaletę dla adekwatnej reprezentacji interesów, w której to sprawiedliwość jest moim największym priorytetem. Oprócz doświadczenia zdobytego w praktyce, uczestniczyłem w rożnych szkoleniach zawodowych i kursach z zakresu obrażeń -oraz zgonów. Jestem zarejestrowany jako register-ekspert w NIVRE.

Er zijn geen berichten om weer te geven.