Klachtenprocedure

Als u van mening bent dat een aansprakelijke verzekeraar uw schade niet correct regelt of behandelt, dan is het van belang dat u dit direct kenbaar maakt. Jurilex zal u ook behulpzaam zijn uw klacht gegrond verklaard te krijgen. Een verzekeraar moet uw klacht serieus nemen en moet altijd proberen het probleem dat aanleiding is voor de klacht op te lossen. Jurilex kan uw klacht kenbaar maken aan de directie van de verzekeraar. Mocht het bovenstaande traject voor u niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid, dan zal Jurilex zich, namens u, met de klacht(en) richten tot het Klachten Instituut Financiële Diensten. Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Hiermee wordt een formele klacht tegen de verzekeraar actueel.

Wij beseffen ons dat wij ons bij verzekeraars hiermee niet altijd populair maken, maar het belang van onze cliënten staat voorop!