Ile to kosztuje?

Zgodnie z prawem holenderskim odpowiedzialna za wypadek strona jest zobowiązana do opłacenia odszkodowania za straty materialne, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, a  także do opłat za porady prawne z wyjątkiem kosztów pozasądowych. Sąd Najwyższy w Holandii postanowił, że wysokość odszkodowania powinna być proporcjonalna do stopnia doznanych obrażeń i powagi urazów. W momencie kiedy w Państwa sprawie odpowiedzialność została uznana, odpowiedzialna strona jest zobowiązania do opłaty kosztów pozasądowych Jurilex.

W takiej sytuacji mówimy o bezpłatnej poradzie prawnej dla Państwa!

Może się zdarzyć, że odpowiedzialność prawna nie została jeszcze uznana ze względu na to, że nie ma pewności co do okoliczności lub przyczyny wypadku; lub ponieważ odpowiedzialność została  tylko częściowo uznana; lub jeżeli nie został jeszcze określony `medyczny związek przyczynowo-skutkowy`: ocena wpływu wcześnie istniejących objawów w stosunku do urazu powypadkowego. W takim przypadku kancelaria Jurilex bezpłatnie analizuje i ocenia  Państwa możliwości prawne oraz wysokość przewidywanego odszkodowania.

Kancelaria prawna Jurilex działa całkowicie niezależnie od ubezpieczycieli lub kontrahentów oraz reprezentuje interesy wyłącznie swoich klientów. Jurilex  nie chce  w żaden sposób zależeć od towarzystw ubezpieczeniowych. Prawie wszystkie kancelarii odszkodowawcze działają w porozumieniu  z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie zwrotu poniesionych kosztów. Ten przepis prawny jest zawarty w porozumieniu o partycypacji w kosztach pozasądowych. W Holandii jest stosowana ustawa z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy, fundusz gwarancyjny (PIV). Na początku sprawy przedstawiciel prawny otrzymuje pewne wynagrodzenie prowizyjne, a jeśli spawa jest wygrana, zostaje wypłacona definitywna podwyżka na podstawie wywalczonej kwoty odszkodowania . Może się jednak zdarzyć że owa kwota rozliczeniowa nie pokrywa wszystkich kosztów, ale przedstawiciel prawny mimo wszystko zobowiązuje się wywalczyć jak najmniejszą kwotę, walcząc w Państwa interesach.

Kancelaria prawna Jurilex nie jest zainteresowana  konfliktem interesów i  zrobi wszystko co w jej mocy, żeby odzyskać maksymalne odszkodowanie dla każdego klienta, a zatem nie jest ograniczona w swoich działaniach , nawet w przypadku gdy ubezpieczyciel odmawia wypłacenia dodatkowych kosztów w ramach ustawy PIV.

Często zdarza się, że klienci zgłaszają swoje szkody oświadczajac, że życzą sobie rozpatrzenie wniosku na podstawie umowy `No cure no pay`.

Kancelaria prawna Jurilex nie zawiera umowy na podstawie systemu `No cure no pay`. To nie znaczy jednak że Jurilex nie podejmuje się prowadzenia ryzykownych spraw, a wręcz przeciwnie. Nawet jeśli mają Państwo prawnie skomplikowaną sprawę; lub nie została jeszcze uznana odpowiedzialność, prawnicy z Jurilex przeprowadzą bezpłatną analizę prawną. Kancelaria Jurilex podejmie powyższe ryzyko finansowe walcząc w Państwa imieniu. Podsumowując, jeżeli pomimo wszelkich starań nie uda się doprowadzić sprawy do sukcesu, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Nasza koncepcja jest prosta: `No Cure We Pay`!