Powrót do przeglądu
± 3 min

Zgłoszenie wypadku zakładowego

Pracodawca jest zgodnie z prawem zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków w miejscu pracy. Musi om zatem podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo swoim pracownikom i ograniczyć ryzyko. 

Jednak pomimo wszystkich środków ostrożności podjętych przez pracodawcę może dojść do wypadku zakładowego. Przykładowo  pracownik upada na placu budowy lub zostaje przyciśnięty podczas wykonywania swojej pracy.

W niektórych przypadkach wystarczy sporządzony przez firmę raport, ale w innych przypadkach pracodawca ma obowiązek zgłosić wypadek do Inspekcji Pracy.

 

Raport wewnętrzny po wypadku zakładowym

Większość pracodawców  po wypadku zakładowym sporządza raport. Dzięki temu wypadek zostaje zarejestrowany w firmie. Niniejszy raport może być bardzo przydatny w przypadku, jeżeli chcą Pastwo pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności za zaistniały wypadek. 

Z tego powodu zaleca się sprawdzenie, czy pracodawca sporządził raport wewnętrzny z wypadku.

Jeżeli raport został sporządzony przez pracodawcę, wówczas mogą Państwo zwrócić się do niego o otrzymanie jego kopii.

 

Zgłoszenie wypadku zakładowego w Inspekcji SZW

Zgodnie z Ustawą o Warunkach Pracy pracodawca jest zobowiązany do zgłaszania w Inspekcji Pracy wypadków zakładowych, które doprowadziły do śmierci, trwałych obrażeń cielesnych lub pobytu w szpitalu. 

Pracodawca nie musi jednak zgłaszać drobnych incydentów do Inspekcji SZW. Istotnym jest, aby pracodawca stosował się do tego. Jeżeli pracodawca nie zgłosi wypadku lub nie zgłosi go na czas, wówczas Inspekcja SZW może ukarać pracodawcę grzywną.

 

Obciążenie pracodawcy odpowiedzialnością za powstałe obrażenie cielesne

Państwo mogą pociągnąć pracodawcę do odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku wypadku zakładowego. Jako pracownik muszą Państwo jedynie stwierdzić, że doznali Państwo obrażenia cielesnego z powodu niebezpiecznej sytuacji w pracy.

Następnie zaś do pracodawcy należy udowodnienie, że wypełnił on swój obowiązek dotyczący przepisów i zasad BHP lub też, że mowa jest o lekkomyślności ze strony pracownika. Ciężar dowodu spoczywa zatem głównie na pracodawcy.

W przypadku jeżeli pracodawca jest odpowiedzialny za Państwa obrażenie cielesne, to zazwyczaj i na szczęście jest on dobrze ubezpieczony.

W praktyce oznacza to, że pracodawca przekazuje pismo dotyczące zarzutu odpowiedzialności swojemu ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel zaś przejmuje prowadzenie sprawy.

Doznali Państwo obrażenia cielesnego po wypadku zakładowym?

 

Nasz tłumacz języka polskiego, pani Christina Lenart udzieli Państwu chętnie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące możliwości prawnych związanych z uzyskaniem odszkodowania na poniesioną szkodę. 

Pani Lenart jest osiągalna telefonicznie od poniedziałku do piątku włącznie, od godziny 08:30 do godziny 17:30. Poza godzinami pracy mogą Państwo złożyć swój meldunek wypełniając formularz kontaktowy, lub wysłać wiadomość na WhatsApp.

Autor

Er zijn geen berichten om weer te geven.

Kontakt Jurilex Letselschade

W celu natychmiastowego zgłoszenia obrażenia prosimy o wypełnienie formularza!

Co dzieje się po złożeniu przeze mnie meldunku o szkodzie?

  • Jeżeli Państwa szkoda możliwa jest do odzyskania, wówczas będziemy starać się o najbardziej sprawiedliwe odszkodowanie dla Państwa. Stanowi to jedną z naszych zalet.
  • Będą Państwo na bieżąco informowani o postępach w prowadzeniu prawy.
  • Po rozstrzygnięciu sprawy otrzymają Państwo wypłatę swojego odszkodowania. Nasze koszty zostaną zapłacone przez stronę przeciwną. Państwo zatem nic nam nie płacą.

Adres

Jurilex Letselschade B.V.
Landzigt 16-19
3454 PE De Meern (Utrecht)
Nederland

+48223079280

c.lenart@jurilex.pl 

Inne informacje

KvK: 30224123