Powrót do przeglądu
± 3 min

Kto jest odpowiedzialny w przypadku stłuczki rowerzysty z pieszym?

Zarówno rowerzyści, jak i piesi są narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z tego też  powodu są oni objęci szczególną ochroną prawną ruchu drogowego w przypadku zderzenia z pojazdem silnikowym. Kto jednak jest odpowiedzialny w przypadku zderzenia dwóch rowerzystów lub rowerzysty z pieszym?

W takich przypadkach obowiązują ogólnie przyjęte zasady ruchu drogowego: strona żądająca musi udowodnić, że strona przeciwna jest odpowiedzialna za zderzenie. W praktyce bywa, że zarówno Państwo, jak i strona przeciwna są winni powstania stłuczki. 

Wina kontra odpowiedzialność

Pojęcia winy i odpowiedzialności są często ze sobą mylone. ´Wina´´, którą ktoś ponosi z powodu kolizji, nie jest tym samym, co pojęcie terminu´odpowiedzialność´.  To ostatnie stanowi obowiązek zapłaty za czyjąś szkodę, nawet jeżeli nie jest jasne, kto spowodował niniejszą kolizję.

Przykładowo kierowcy pojazdów silnikowych są odpowiedzialni za obrażenia cielesne powstałe w wyniku kolizji z rowerzystą, nawet jeżeli nie ponoszą bezpośredniej winy za niniejsze zdarzenie.

Znaczenie dowodów

W celu obciążenia strony przeciwnej odpowiedzialnością za poniesioną przez Państwa szkodę, istotnym jest zebranie jak największej ilości dowodów. Proszę wziąć tutaj pod uwagę chociażby zniszczone rzeczy osobiste, ale również poniesione koszty medyczne.

Ponadto ważnym jest zebranie danych osobowych strony przeciwnej oraz świadków. Oświadczenie świadka stanowi bowiem ważny dowód. Na podstawie dowodów będzie można ustalić, co dokładnie  wydarzyło się oraz w jakim stopniu strony zaangażowane  ponoszą odpowiedzialność za szkodę.

Padli Państwo ofiarą wypadku jako rowerzysta lub pieszy?

Prosimy opowiedzieć  swoją historię jednemu z naszych prawników zajmującymi się obrażeniami osobowymi. Otrzymają Państwo od nich informacje dotyczącą Państwa praw.

Autor